Amlwch Data

Information about the history and and genealogy of Amlwch,Anglesey

Welsh Place names

Many places in Wales have names which are made out of elements which describe the location or  the history of the area.
Some of these elements are listed below.

Element Meaning Example of use
aber estuary , confluence , stream  Aberystwyth SN5881 Llanaber SH6017
acer aceri , acrau  acre  Ddwy-acer SJ0364 Ty'n-yr-acrau SH5833
aderynadar  bird  Brynyradar ST1675 Craig yr Aderyn SH6406
adwy  gap , pass  Craig-adwy-wynt SJ1253 Nant Adwy'r-llan SH8546
ael  brow , edge  Ael-y-coryn SJ1633 Aelybryn SN5872
aelwyd  hearth  Aelwyd-uchaf SJ0974 Aelwyd Brys SH9250
Aeron  river in Cardiganshire  Aberaeron
afallen  apple-tree  Afallenchwerw SN9854 Dolafallen SN9566
afon  river  Afon-wen SJ1371 Glanrafon SN6790
allt hill, hillside, slope, wood (see gallt) Alltwen
allt , gallt elltydd , alltau  hillside , cliff , wood  Allt-mawr SO0746 Alltwalis SN4431
am  near , beside , around  Amlwch SH4493 Henllan Amgoed SN1820
Aman  river in Carmarthenshire  Cwmaman
amlwg  evident , visible , prominent  Brynamlwg SN2214 Grwnamlwg SJ1515
angell  offshoot , tributary , leg , wing , limb  Aberangell SH8410 Afon Angell SH8111
anner , annair  heifer  Cwm Penanner SH9146 Dolpenanner SH9168
ar  on , upon , over  Hendy-gwyn ar Daf SN2016 Pen-y-bont ar Ogwr SN1745
aran  high place  Mynydd aran
ardd, ard hill , height  Talardd SN4941 Pennard SS5688
argaeargaeau  dam, mill-dam , embankment  Rhydargaeau SN4326 Penyrargae SH3284
arglwydd-es  lord , lady  Waunarlwydd SS6095 Caer-arglwyddes SN6991
argoed  wood , grove  Argoed ST1799 Twyn-yr-argoed SO4207
arian silver  Carn yr arian SN9412 Fedw-arian SH9136
Armon  see Garmon  Betws garmom
arth bear  Aber-arth SN4763 Afon Arth SN4862
arw  rough (see garw)  Graig-arw
asgwrnesgyrn  bone  Mynydd yr Esgyrn SJ0818 Esgyrn SM9634
athro teacher , father confessor  Caeathro SH5061 Pant Yr Athro SN3613
aur gold  Bron-yr-aur SH7302 Llannerch-yr-aur SN8697
awel awelon  breeze  Morawel SN0843 Awelfryn SN4223
awel, (plural awelon) breeze Brynawel
b-  A word starting b may be a mutated form of a word starting p   
bach  small , little  Dre-fach SN5045 Cwm-bach Llechryd SO0254
bach bachau  nook , corner , bend in a river  Bachau SH4383 Eglwys-bach SH8070
bach, (plural bachau) (noun), nook, corner, bend
bachell bachell , bachellau  corner , nook , angle  Fachell SH9978 Fachell SH5466
Badarn see Padarn Llanbadarn
Bae bay Bae Colwyn
bala narrow land between two lakes , outlet of a lake  Bala SH9236 Brynbala SN5986
ban bannau  peak , beacon  Pen y Bannau SN7466 Rhydybannau SN5251
ban, (plural bannau) peak,crest, bare hill, beacon
banc bank , hill , slope  Bancyfelin SN3218 Pen-y-banc SN4037
bangor  (ecclesiastical) settlement enclosed within a wattled fence  Bangor SH5771 Bangor Teifi SN3840
banhadlen banadl, banal  broom  Cefn-banadl SN6462 Bronbanadl SN6469
banhadlog  broom patch  Maesbanadlog SN7067 Banhadlog SN9780
bannog  high , horned , turreted  Bron-Bannog SJ0352 Cefnbannog SJ0251
bant valley  
banw young pig  Blaen Cwm Banw SO0722 Nant-y-banw ST4097
bar top , summit  Crug-y-bar SN6537 Bryn-y-bar SH2875
barc field  
barcud kite , buzzard  Carreg y Barcud SM7724 Llwyn-y-barcud SN4109
barddbeirdd  bard  Llofft-y-bardd SN8953 Cwrtbrynbeirdd SN6618
bargod boundary (eaves)  Bargoed ST1499 Bargod Taf ST1098
batin , bating (see betin etc.)      
baw dirt  Pig y Baw SN0140 Bryn y Baw SJ1678
bedd, (plural beddau) grave Bedd gelert
Bedr Peter (saint)
bedwen bedw  birch  Craigyfedwen SH7576 Berthyfedwen SN3441
bedwlwyn birch grove  Bedwlwyn SJ2236 Bedwlwyncoch SN8823
beidr  lane , path  Penfeidr SN1750 Penyfeidr SM8726
beili yard  
beilibeiliau  bailey  Beili SN3827 Beili-glas SO3010
bela , bele marten , wild beast  Trebela ST4298 Clunbele SN3433
ben end, top Benllech
bendigaid  blessed  Llanfendigaid SH5605 Pontrhydfendigaid SN7366
Beris see Peris Llanberis
berllan orchard  
berth hedge, bush
berw rush of water  Berw-ddu SN9602 Berw-uchaf SH4671
betin , beting , bietin , bieting pared and burnt land  Cefn-betingau SN6601 Batingau SJ0658
betws  chapel of ease, oratory  Betws-y-coed
beudy cow-house  Beudiau SN5549 Beudy-mawr SH3133
bid quickset hedge  Carreg Fidwen SH6481 Twyn y Fidffawydd SO1102
blaen, (plural blaenau) head, summit, end, headwater, upland Blaenau Ffestiniog
blaidd wolf  Cae'r-blaidd SN5133 Castell-y-blaidd SO1279
blas mansion  
bod abode , dwelling  Bodedern SH3380 Meifod SJ1512
boeth hot  
bol , bola belly , swelling  Rhos-y-bol SH4288 Cors-y-bol SH3784
bon stock , stump , base  Bon-y-maen SS6895 Bon-yr-on SJ0646
boncyn hillock  
bont see pont Tal-y-bont
borfa pasture  
braenar , branarbrynar  fallow land  Mynydd Branar SH8771 Braenarauduon SN7246
braich ridge , arm  Pen-y-braich SJ0316 Braich Anelog SH1427
bran, (plural brain) crow Cwmbran
bras breision  big , fat , rich  Bryn-bras SH8543 Maen Bras SH9239
bre  hill  Pen-bre SN4201 Moelfre SH5186
bren  timber   
brenin king  Rhodiad-y-brenin SM7627 Plas y Brenin SH7157
brest  hill-breast  Brest Cwm-Llwyd SN7019 Brestbaily SN9838
brn brain  crow  Cwm-brn ST2995 Llanfihangel Nant Brn SN9434
brith mottled  
brith braith speckled; coarse  Brithdir SH7719 Pontllan-fraith ST1896
briw broken , shattered  Briwnant SH8402 Carn Briw SN0537
bro  region; vale , lowland  Llanbedr-y-fro ST0876 Rhyd-y-fro SN7105
bron hill-breast, hill-side Bronllys
brwyn rushes  
brwynen brwyn  rush  Brwynen SJ0321 Cwmbrwyn SN2512
brwynog  place of rushes , marsh  Brwynog SH7564 Brwynog SH3586
brych brech speckled  Brechfa SN5230 Llanfrechfa ST3193
bryn, (plural bryniau) hill Bryngwyn
bryncyn hillock  Bryncyn-felen SJ2019 Bryncyn-hydfa SH3847
buarth yard  
buches  milking-fold (herd)  Buches y Foelortho SJ0421 Fuches SN8489
budr  dirty , mucky  Nant Budr SH7435 Rhyd-fudr SN6567
bugail shepherd  
buwch buchod; (gwartheg)  cow; cattle  Cas-fuwch SN0229 Cwm y Fuwch SS9490
bwbach bogey , goblin  Allt y Bwbach SN4528 Bryn Bwbach SH6236
bwch buck  Castell-y-bwch ST2792 Craig-y-bwch SH6414
bwla bull  Nantybwla SN3821 Alltybwla SN2642
bwlch, (plural bylchau) pass, gap Bwlch-y-sarnau
bwll pit, pool  
bwrdd table  Bwrdd Arthur SH9667 Bwrdd y Rhyfel SJ1475
bwthyn  cottage   Bwthyn bach 
bychan little, small, lesser Morfa Bychan
byr ber short  Byrgoed SH9837 Byrgwm SO2303
caban cottage , cabin  Caban-coch SN9163 Caban SH3938
cadair, cader seat, stronghold Cadair Idris
cadarn  strong , powerful  Crucadarn SO0942 Twyn Cerrig-cadarn SN9438
Cadfan saint's name
cadno fox  Carreg Cadno SN8715 Clo Cadno SO1116
cadw preserve , spinney  Maes-cadw SJ0147 Coed Cadw SH5978
cae, (plural caeau) field, enclosure Pen-y-cae
caecaeau  field , enclosure  Pen-y-cae SJ2845 Rhes-y-cae SJ1870
caer fortified settlement (like '-chester', '-burgh' or
caer caerau  stronghold , fort  Caernarfon SH4862 Caerdydd ST1876
caer, (plural caerau) fort, stronghold Caersws
caeth &caith  captive  Cricieth SH5038 Caethle SN6099
cafn ferry-boat  Tal-y-cafn SH7871 Nant-y-cafn SN8107
cain  fine , fair , beautiful; ridge  Cilcain SJ1765 Pistyll Cain SH7327
calch lime , chalk  Pen Cerrig-calch SO2122 Twyn Calch ST2699
caled hard  Sarn-y-bryn-caled SJ2105 Cae Caled SH4069
cam  crooked , bent  Pengam ST1597 Camros SM9220
camfa  stile  Nant Maes y gamfa SH8112 Camfa Derw SH6744
canol middle  Y Felin Ganol SM8025 Tircanol SS6798
cant hundred  
cantref hundred (territorial division)  Cantref SO0525 Cantref ST2815
capel chapel  Capel Curig SH7258 Capel Bangor SN6580
carn carnau  heap of stones , tumulus  Pen-y-garn SN5731 Aber-carn SN5731
carn, (plural carnau) cairn, rock, mountain
carnedd, (plural carneddan, carneddi) cairn, barrow, tumulus, mountain
carnedd/m carneddau , carneddi  heap of stones , tumulus  Penygarnedd SJ1023 Bryncarnedd SN6082
carreg cerrig  stone , rock  Llanbadarn y Garreg SO1148 Cerrigceinwen SH4273
carreg, (plural cerrig) stone, rock Carreg Cennen
carrog  torrent , fast-flowing stream  Carrog SH7647 Dolgarrog SH7767
cartre(f) home  
carw stag  Gallt-y-carw SH7521 Cilcarw SN4912
cas castle  Cas-bach ST2583 Croes Cas-lai SM9125
caseg cesig  mare  Afon Caseg SH6566 Llyn Caseg-fraith SH6758
castell castle, stronghold Castell Caereinion
castellcestyll  castle; small stronghold; fortified residence  Castell Nedd SS7597 Castell-Paen SO1646
cath  cat  Carreg-y-gath SH5765 Rhyd-y-gath SN2131
cau  hollow; enclosed  Caubwll SJ0171 Cwm Cou SN6264
cawl sea-kale (soup)  Porthcawl SS8277 Heol-y-cawl ST0887
cawr, (plural cewri) giant  
cawr-esceiri , cewri  giant  Castell Cawr SH9376 Barclodiad y Gawres SH3270
caws cheese  Nant-y-caws SN4518 Cerrig Caws SH9556
ceffylceffylau pI  horse  Bryn Ceffyl SH7837 Allt y Ceffylau SH6747
cefn ridge Cefn Cribwr
cefncefnydd pI  ridge  Cefn-brith SH9350 Cefn-coch SJ1351
cefnen  ridge  Cefnen SH8776 Cefnen Wen SH8854
cegid np  hemlock  Cegidfa SJ2211 Bryniau Ystumcegid SH5041
cegin  kitchen  Abercegin SH5972 Gegin SJ2752
cegyr np  hemlock  Cwm-cegyr SO2517 Dolycegyr SN9054
cei quay  Ceinewydd SN3859 Cei Ystagbwll SR9995
ceiliog cock  Caergeiliog SH3078 Croesyceiliog SN4016
ceirch , cyrch oats  Bryn-ceirch SN4739 Cae-ceirch SH7719
Ceiriog name of a river in Denbighshire Afon Ceiriog
ceisiadceisiaid  bailiff  Nant-y-ceisiad ST2089 Llain Ceisiad SN1728
Celert saint's name
cell celloedd , cellau  cell  Gell-fain SN8432 Dolgellau SH7217
celli  grove  Y Gelli Gandryll SO2242 Pencelli SO0925
celyn holly  
celynnen celyn  holly tree  Llwyncelyn SN4459 Trecelyn ST2197
celynnen, (plural celyn) holly tree Cwm-celyn
celynnen, (plural celyn)  holly tree  Cwm-celyn
cemais river bends Cemais
cemais , (cemaes)(from np)  bend in river or coastline  Cemaes SH3693 Cemais Comawndwr SO3404
cennin np  leeks  Llanbedrycennin SH7569 Cilcennin SN5260
cerddinen , cerdinen cerddin , cerdin  mountain-ash  Blaencerdinfach SN3748 Bryn-Cerdin SN3848
cerrig see carreg Cerrigceinwen
cerwyn  vat , pot-hole  Foel Cwmcerwyn SN0931 Cwmcerwyn SS8390
cesail  hollow  Cesailgwm SH6921 Coed y Gesail SH8210
cest  belly , swelling  Porth-y-gest SH5637 Brongest SN3245
ceulan  river bank  Cwm Ceulan SN7090 Fforch Ceulan SN7520
ceunant ravine , gorge  Pen-y-ceunant SJ0823 Mynydd Ty'n-y-ceunant SH7308
cewri see cawr  
ch-  A word starting ch may be a mutated form of a word starting c   
chwaen  piece of land , breezy , windy place  Chwaen Bach SH3983 Chwaen-wen SH3682
chwilog  land infested with beetles  Chwilog SH4338 Chwilog Fawr SH4438
cicwn pI  dog  Tre-cwn SM9632 Carnedd y Ci SJ0534
cigfran cigfrain  raven  Craig Nyth-y-gigfran SH6845 Cwmgigfran SN4519
cil, (plural ciliau) corner, retreat nook Cil-y-cwm
cilciliau  retreat , recess , corner  Llanycil SH9134 Ciliau Aeron SN5058
cilfach cove, creek, corner, nook Gilfachreda SN4058 Y Gilfach-goch SS9889
cist  chest  Cist Cerrig SH5438 Gist Wen SO0621
cistfaen stone-chest  Cistfaen SN8677 Cistfaen SH9938
clafdy hospital  Clafdy SH3569 Rhyd-y-clafdy SH3234
clawdd dyke, hedge, ditch Penclawdd
clawddcloddiau  ditch , hedge  Penclawdd SS5495 Clawddnewydd SJ0852
clegyr rock , cliff  Clegyr-mawr SJ0549 Penclegyr SM7629
clip-iau  precipice , crag , steep slope  Clip SH6532 Clipiau SH4146
cloch  bell  Maenclochog SN0827 Clochfaen SN9078
clochydd sexton , parish clerk  Dl-y-clochydd SH7321 Bryn-y-clochydd SH8760
clog clogau  crag , precipice  Clogfryn SN4462 Carn Pen-y-clogau SN7118
clogwyn precipice , steep rock hanging on one side  Clogwyn SH7217 Clogwynygarreg SH5553
clos yard before a house  Clos SN1840 Closglas SN6424
clun meadow , moor  Clunderwen SN1219 Cluncoch SN3732
clwt , clwtynclytiau  patch  Clwt-y-bont SH5762 Clwt SJ3245
clwyd hurdle Glanclwyd
clwyd clwydydd  hurdle , gate  Clwydygraig SO1624 Pentreclwydau SN8405
clyd  sheltered  Cwm-clyd SN6273 Lletty-clyd SN2737
Clywedog river in  
cnap , cnepyn top , summit of hill , short sharp ascent  Pen-y-cnap SN5121 Bryn-cnap SH9465
cnol  hillock , knoll  Twyn-y-gnol ST2296 Cnol Wen SN8260
cnwc hillock  Cefn Cnwc SN7759 Pencnwc SN2222
cnwc  hillock, knoll  Cnwclas (Knucklas)
cnwch hillock  Cnwch-coch SN6775 Cefn Cnwcheithinog SN7549
coc , cocyncociau  tump , hillock  Bryn-cocyn SH9968 Ffridd Cocyn SH6204
coch  red  Castell Coch
coch cochion  red  Penrhyn-coch SN6484 Bryn-coch SS7499
coed trees, wood, forest Betws-y-coed
coeden coed  tree  Coed-el i ST0185 Coed-duon ST1797
coedlan  copse , coppice , woodland glade , grove  Coedlannau SN4648 Llannerch Coedlan SO0940
coetan  quoit  Carreg Coetan SN0639 Coetan Arthur SH3981
coetgae woodfield , field recovered from forest; palisaded enclosure  Coetgae Du SO0316 Panwaun Pen-y-coetgae SN9000
coety house in wood Coety
cog cuckoo  
collen hazel tree  
collen cyll , coll  hazel  Cwrt y Gollen SO2317 Cyll SN9788
colomen colomennod  dove  Colomendy SJ3045 Moel Golomen SN7087
colwyn whelp  Bae Colwyn SH8678 Tregolwyn SS9475
com(m)ins  common  Comins-coch
comincomins  common  Comins-coch SN6182 Comin-y-garth SN9854
congl  corner  Congl-y-cae SH2133 Gongl-gam SH3471
Conwy river in Caernarfonshire Aberconwy
copa  crest , summit  Copa Ceiliog SH8748 Copa Shn SN7899
cored  weir  Pant-y-cored SO0432 Gored Goch SH5471
corlan  sheep-fold  Corlan Fraith SH6300 Corlannau SS7690
corn  stall , crib  Llanfihangel Rhos-y-corn SN5534 Corn y Fan SN9835
Corn, (plural cyrn) horn  
cornant  brook  Pantycornant SS9688 Cornant SN4952
cornel  corner  Plas-yn-cornel SH9366 Pwllcornel SN3742
coron  crown  Goron SO1094 Goron-ddu SO1896
cors  bog  Glan cors 
cors corsydd  bog  Llan-gors SO1327 Y Gors-las SN5713
Cothi river in Dol-y-cothi
craf garlic  Aber-craf SN8112 Crafnant SH6129
craig creigiau  rock  Craig-y-nos SN8415 Graig SH8074
craig, (plural creigiau) rock Craig-y-nos
crau piggery , sty; stronghold  Llanfihangel-y-creuddyn SN6676 Pont Creuddyn SN5552
criafolen criafol  mountain-ash  Waun y Griafolen SH8129 Pant-y-griafolen SH9149
crib cribau  crest , summit  Cribyn SN5251 Cefn Crib SO2300
crib(in) crest, summit, arete Crib coch
crin  withered  Cefn-crin SO0272 Cringoed SH8801
crochan cauldron  Foel Crochan SH7610 Maes-y-crochan ST2383
croes  cross, cross-roads Pen-y-groes SN5813 Ty-croes SH3472
croesffordd , croesheol , croeslon  cross-roads  Groesffordd SO0728 Ty'n-y-groesffordd SJ1359
croeso welcome  
crofft crofftau  croft  Grofft SH8104 Bryn-y-crofftau SN7463
crug, (plural crugiau) knoll, tump
crugcrugiau  heap , tump  Crug-y-bar SN6537 Yr Wyddgrug SJ2363
crwm  crooked , bent  Crymlyn ST2198 Crymych SN1833
crwn  round   
crwth tump , hillock  Cwmcrwth SN5724 Llwyn y Crwth SJ2000
cul  narrow  Cefn Cul SN8618 Esgair Gul SN8856
Curig saint's name Capel Curig
cutcutiau  shed , sty  Cutiau SH6317 Ffynnon Cut-y-geifr SH9833
cwarcwarrau pI  quarry  Pen y Cwar SN6308 Cwarrau-mawr ST1489
cwm bowl-shaped glacial valley, combe Cwmtwrch
cwmcymau , cymoedd  valley , dale  Cwmcewydd SH8713 Cwmaman ST0099
cwmwd commote (territorial division)  Mynydd Tir-y-cwmwd SH3230 Cefn Cwmwd SH4374
cwn (see ci)      
cwrncyrn , cyrnau pI  stack , peak , point  Pencyrn ST0077 Trecyrn SN2426
cwrt court , yard  Cwrtnewydd SN4847 Cwrt Henry SN5522
cwrw ale  Pwll-y-cwrw SO0935 Bryn Cwrw SN0007
Cybi saint's name Caergybi ( Holyhead)
Cyfeiliog river in  
cyff , cyffyll stock , stump  Y Gyffylliog SJ0557 Pont Rhyd-y-cyff SS8789
cyffin boundary , frontier  Gyffin SH7776 Penisacyffin SJ0513
cyfrwy ridge between two summits (saddle)  Pen y Cyfrwy SM7524 Carn Gyfrwy SN1432
cyfylchi  circular fortress  Gyfylchi SS8195 Dwygyfylchi SH7377
cyfyng  narrow strait  Cyfyng SH7753 Pont Gyfyng SH5245
cyll hazel trees
cymer, (plural cymerau) confluence Cefn-coed-y-cymer
cymercymerau  confluence  Rhydcymerau SN5738 Pentrellyncymer SH9752
Cynon river in Glamorgan Abercynon
cyntaf first  
cyrn see corn  
cythraul devil  Craig y Cythraul SJ2347 Cadair y Cythraul SH3964
cytir common  Cytir SH8715 Cytir-bach SN2449
dl dolau , dolydd  meadow  Dolbenmaen SH5043 Dl-y-bont SN6288
dafad defaid  sheep  Carreg y Ddafad SN2751 Pantyddafad SN6768
dafadfa  sheep-fold  Dafadfa-isaf SN6821 Dafadfa Uchaf SN6921
Dafydd David  
daIfa  pound  Ddalfa SN8931 Cors y Ddalfa SH4147
dan  see tan  Dan-y-bryn
dan (see tan )      
dar, (plural deri)  oak   
darren see tarren Ynysydarren
das (see tas )      
dau num dwy two  Aberdauddwr SN6954 Bryn-ddwy-nant SO2035
dau, ddau, ddeu, (feminine dwy, ddwy) two Llanddeusant
dau, ddau, ddeu, (feminine dwy, ddwy)  two  Llanddeusant
Dawe see Tawe Pontardawe
dawel calm Bro dawel
dd-  A word starting dd may be a mutated form of a word starting d   
ddau see dau  
dderwen, (plural dderw) see derwen Maesydderwen
ddeu see dau Llanddeusant
Ddewi see Dewi Llandewi brefi
ddinas see dinas Dinas Dinlle
ddu see du Dduallt
ddwr see dwr  
ddwy see dau  
de south  
deg fair, beautiful Gellideg
deilen dail  leaf  Tir-y-dail SN6212 Castell y Dail SO0989
Deilo see Teilo Llandeilo
delw  image  Carnedd y Ddelw SH7070 Craig y Ddelw SS9298
deon dean  Caerdeon SH6518 Cae'r Deon SH3385
derlwyn oak-grove  Carregyderlwyn SN8070 Cefn Derlwyn SO9347
derwen derw  oak  Derwen-las SN7299 Derwen-gam SN4558
derwen, (plural derw) oak Derwen Fawr
deu see dau  
Dewi David Dewi Sant (St David's)
dr deri  oak  Aberdr SO0002 Bwlch-y-ddr SJ1622
dibyn steep slope , precipice  Dibyn Du SN7965 Cwm Pont-bren Dibyn SH8800
diffwys precipice, desolate place  Diffwys SJ0257 Llechwedd Diffwys SH8915
din hill-fortress  Dinbych SJ0566 Caerfyrddin SN4120
dinas hill-fortress; city  Dinas Dinlle SH4356 Pendinas SJ2251
dir land  
diserth hermitage, wilderness  Diserth SJ0579 Dyserth SJ0579
disgwylfa  place of observation , look-out point  Twyn Disgwylfa SN9531 Disgwylfa SN5009
dol, (plural dolau, dolydd) meadow, water meadow Dolgellau
domen see tomen Domen yr Allt
don wave Swn y don
dorglwyd (see torglwyd )      
draenen drain  thorn  Draenen Pen-y-graig ST1783 Ffynnon-ddrain SN4021
draenllwyn thorn-bush  Draenllwyn-du SN7051 Esgair Draenllwyn SN9294
draw  yonder  Heol-draw SO1820 Pen-draw SH5561
dre see tre Dre-fach
dreath see traeth Penrhyndeudraeth
dref  see tref  Cartref 
dreiniog  thorny  Bryndreiniog SJ0825 Domen Ddreiniog SH5903
dri see tri  
drindod  trinity  Llandrindod
dros  over   
druddrudion  hero , fighter  Cerrigydrudion SH9548 Cerrig Drudion SN6250
drum see trum  
drum (see trum )      
drws gap , narrow pass (door)  Drws Gwyn SH7959 Drws-y-coed SH5453
dryll small piece of land  Y Gelligandryll SO2242 Dryll SJ2646
dryslwyn bramble bush  Dryslwyn SN5520 Dryslwyn SN6242
du duon  black , dark  Dulais SS6190 Ynys-ddu ST1892
du, (feminine ddu) black; dark Cwmdu
Dulais name of river, e.g. in Carmarthenshire and Glamorgan Aberdulais
Dulas river in (e.g.) Breconshire Llanddulas
dwfn , dyfn dofn deep  Dyfnant SO0260 Wernddofn SN2136
dwfr , dwr water  Erw-ddwfr SH7232 Llwyn-dwfr SN1023
dwy  see dau   
dwyrain east  
dy see ty  
dyffryn valley (broad, flat river valley)  Dyffryn SS8593 Llanbedr Dyffryn Ceiriog SJ1459
Dyfi Dovey - river in Merioneth/Montgomeryshire Aberdyfi
Dyfnant river in  
Dyfrdwy Dee - river in Denbigh/Merionethshire Afon Dyfrdwy
dylif flood , deluge , torrent  Dylife SN8694 Afon Dylif SH6144
dylluan (see tylluan )      
dyrys  wild , rough  Cefndyrys SO0473 Fronddyrys SO1559
Dysilio see Tysilio  Llantysilio 
dywyll dark  
ebolebolion  colt  Crug-ebolion SN2631 Llwynyrebol SN1326
Edw river in Radnorshire Aberedw
efail smithy Tonyrefail
efail (see gefail )      
efwr cow-parsnip; yew  Cyll Efwr SN3919 Dinefwr SN6122
eglwys  church  Yr Eglwys Newydd ST1580 Cwm-yr-eglwys SN0140
eiddew ivy  Moel Eiddew SH8605 Llyn Eiddew-bach SH6434
eifl forked peak
einion; Einion anvil; also person's name Gorseinon
Einon person's name
eira snow  Nant-yr-eira SH6808 Maeneira SH7267
eisingrug heap of bran or corn husks  Eisingrug (Singrug) SH6134 Afon Eisingrug SH6234
eisteddfa  seat , resting , place  Eisteddfa SN 799841 Cripiau Eisteddfa-fach SN8084
eisteddfod  meeting-place , assembly  Bryn Eisteddfod SH8076 Eisteddfod SJ2452
eithin furze, gorse Cefneithin
eithin np  furze  Talcen Eithin SH8343 Tir-eithin SS9781
eithinog  furze patch , gorse land  Twyn Eithinog SN8009 Bryn Eithinog SN7866
Elan river in Radnorshire, etc.
Element  Meaning  Examples
elor  bier  Bwlch-y-ddwy-elor SH5550 Elorgarreg SH9653
Emlyn person's name
Emrys person's name
eos nightingale Nant yr eos
eos  nightingale  Bryn-yr-Eos SJ2840 Cileos SJ0825
ergyd cast; projecting spur of land  Ergyd Isaf SS7988 Ergyd Uchaf SS8088
erw erwau  acre  Croes-erw SS8795 Erw Barfau SN7578
eryr eagle  Gartheryr SJ1623 Foel Eryr SN0631
eryri eagle's domain
esgair long ridge Esgair hir
esgair  long ridge  Esgairgeiliog SO7506 Pant-yr-esgair SN6431
esgob bishop  Plas-yr-Esgob SJ1061 Pigyn Esgob SH7651
esgyrn (see asgwrn)      
ewig  hire  Rhyd Yr Ewig SH9343 Gwern-yr-ewig SH9631
fr see mr  
fach, fechan see bach, bychan Fforestfach; Llanfairfechan
faen see maen Mynyyd maen
faenor see maenor Llanfaenor
faer see maer  
faerdref see maerdref
faes see maes Llanfaes
Fair see Mair Llanfair Caereinion
Faldwyn see Maldwyn
fan see ban Aberfan
fawnog see mawnog
fawr see mawr Llanbadarn Fawr
fechan see bach, bychan Llanfairfechan
fedwen, fedw see bedwen, bedw
felen see melyn
felin see melin Felin-foel
Fellte see Mellte Ystradfellte
felys see melys
fendigaid see bendigaid Pontrhydfendigaid
fer short  
ffald ffaldau  sheep-fold , pound , pen , run  Bancyn-ffald SM6922 Carn-ffald SM7528
ffawydden ffawydd  beech tree  Ffawydden SO2525 Twyn y Fidffawydd SO1102
ffawyddog  beech grove  Ffawyddog SS9189 Ffawyddog SO2018
fferm  farm  Fferm-y-Capel SN1529 Fferm Felinfach SN5646
ffin  boundary  Ffos-y-ffin SN4460 Ffinnant SN9791
fforch  bifurcation of streams , fork , shape of fields , etc  Fforch Ceulan SN7520 Cilfforch SN4461
ffordd  way , road  Banc-y-ffordd SN4037 Pen-y-ffordd SJ3061
fforest  forest , park  Fforest-fach ST6296 Trefforest ST0888
ffos ditch, trench Ffos-y-ffin
ffraid saint's name Llansanffraid
ffridd , ffrith ffriddoedd  wood; mountain enclosure , sheep walk  Bwlch-y-ffridd SO0695 Ty'n-y-ffridd SJ1130
ffridd, (plural ffriddoedd) rough grazing, pasture, sheepwalk, wood
ffrwd  stream , torrent  Gwenffrwd SO5306 Ffrwd-grech SO0227
ffrwd, (plural ffrydiau) stream, torrent Ffrwd-fl
ffwrnais , ffwrnes  furnace  Ffwrnais SN6895 Craig Ffwrnais ST2495
ffynnon ffynhonnau  spring , well  Gwarffynnon SN5750 Llwynffynnon SN4038
ffynnon, (plural ffynhonnau) spring, well Ffynnongroyw
Fihangel see Mihangel Llanfihangel-y-Creuddyn
foel see moel Felin-foel
forwyn see morwyn
fraith see brith  
fre see bre  
frn see brn  
fron see bron Fron-goch
fry  above  Neuadd-fry SO1622 Ty-fry ST4397
fryn see bryn  
fudr see budr  
fynydd see mynydd Trawsfynydd
gadair see cadair
Gadfan see Cadfan
gaer see caer Gelligaer
gafl geifl  fork  Bwlch yr Eifl SH3645 Yr Eifl SH3644
gafr geifr  goat  Corngafr SN2722 Cae'r-geifr SH1628
galed see caled  
gallt hill; slope, wood Yr alt
gam see cam  
ganol see canol Glodfa ganol
gardd garden  
gardd gerddi , garddau  garden; enclosure  Yr Ardd-ln SJ2615 Ardderfin SN3215
Garmon saint's name Ffynnon Garmon
garn see carn Garngoch
garnedd see carnedd Garnedd-wen
garreg see carreg Garreg-goch
garrog see carrog
garth promontory , hill , enclosure  Llanfihangel-ar-arth SN4539 Penarth ST1871
garth  hill, height; enclosure  Gwaelod-y-garth
gartre see cartre  
gartref  see cartref   
garw  coarse , rough  Blaengarw SS9092 Bryn Garw SN8077
gast  bitch  Cefngast SN9147 Cwm Gast SH8509
gawres see cawres
gefail , efail  smithy  Cefn-y-gefail SN7838 Efail-newydd SH3535
gefn see cefn  
gegin  see cegin   
geiliog  see ceiliog  Croesyceiliog 
geirw np  rush of waters , waterfall  Pont Aber-Geirw SH7629 Geirw SN7727
Gelert see Celert Bedd gellert
gelli see celli Gelligaer
gelynen, gelyn see celynen, celyn
genau pass , opening of a valley  Llanfihangel Genau'r-glyn SN6286 Coedgenau SN9933
gilfach see cilfach Gilfach-goch
glais , brook  Y Glais SN7000 Dulais SS6190
glan river-bank, bank, hillock Glanrhyd
glan  river-bank , hillock  Glan-Clwyd SJ0573 Glan Adda SH5770
glas green, blue Bryn-glas
glas gleision  green  Glasallt-fawr SN7330 Bryn Glas SJ0877
glas, glais (as in Dulas, Dulais) brook, stream Glais
glo charcoal , coal  Nant-y-glo SO1910 Cwm-y-glo SH5562
gloddfa quarry  
glyd see clyd  
glyn deep valley , glen  Glyn-hir SN6415 Llanfihangel Glyn Myfyr SH9949
goch see coch Gilfach-goch
godre edge or foot of hill  Godre'r-graig SN7507 Godreaman SO0100
goed see coed  
goetre woodland dwelling or farm Goetre Fawr
gof smith  Rhyd-y-gof-isaf SN5552 Bron-y-gof SJ0856
gofer rill , overflow of a well  Gofer SH8472 Blaengofer SN3425
gog see cog  
gogledd north  
gogof (see ogof )      
golau  light , bright  Alltgolau SN5125 Wernolau SN3617
gollen see collen Llangollen
gorffwysfa  resting place  Pengorffwysfa SH4692 Gorffwysfa SH2131
gorllewin west  
gororgororau , gororion  boundary  Gororion SN8773 Oror SJ0847
gors see cors Cwm-gors
gorsaf station  
gorsedd  tumulus , barrow , hillock  Gorsedd SJ1576 Yr Orsedd SJ3657
graean gravel  Graeanryd SJ2156 Bwlch y Graean SN3049
graig see craig Graig Goch
grib see crib  
gribin see cribin  
grisgrisiau  step  Tanygrisiau SH6845 Esgair Gris SN8868
grisiau steps Tan-y-grisiau
gro gravel; gravel hill  Gronant SJ0983 Ro-wen SH7571
groes see croes Groes-wen
grofft grofftau  croft  Grofft SH8104 Cefn Rofft SJ0049
grug heath , heather  Cefn-y-grug SO1664 Grugfryn SH8273
grug (adj. grugog)  heather, heathery (but see also crug)  Allt-y-grug; Rhosllannerchrugog
grwn ridge between two furrows , ridge in a field  Grwnamlwg SJ1515 Grwn-oer SJ0218
Gurig see Curig Llangurig
gwaelod foot of hill , bottom  Gwaelod-y-garth ST1183 Gwaelod SJ1416
gwair hay  Llwyngwair SN0739 Pant-y-gwair SN6067
gwal gwaliau  wall  Rhos-y-gwaliau SH9434 Bryn-y-gwalia SJ1924
gwalch hawk Gwalchmai
gwar  ridge (nape of neck)  Gwar-y-felin SN9335 Gwarallt SN5458
gwartheg np  cows , cattle  Cors y Gwartheg-llwydion SH8032 Dolgwartheg SN4661
gwas youth , servant  Bryn-gwas SS5493 Ynysygwas SS7891
gwastad plain  Gwastadannas SH6553 Gwastad-mawr ST2989
gwaun moor, meadow, mountain pasture Gwaun-cae-gurwen
gwaun gweunydd  moor , mountain meadow , moor-land field , moor-land field  Waunarlwydd SS6095 Abergwaun SM9537
gwden  willow-tree , reeds  Glangwden SN9688 Dolgwden SN9589
gweirglodd  hay-field , meadow  Gweirglodd-gilfach SH8926 Nantyweirglodd SN2332
gwely bed , resting-place , family land  Gwely'r Misgl SS7880 Pen y Gwely SJ2133
gwen white, fair Gwenddwr
gwen (see gwyn)      
gwenith wheat  Bryngwenith SS9682 Dolgwenith SN9887
gwerdd (see gwyrdd)      
gwerfa  cool spot on mountain side where cattle or sheep seek shade  Werfa SS9194 Bwlch y Werfa SS9283
gwern place where alders grow, swamp Gwernymynydd
gwernen gwern  alder tree  Gwernaffield SJ2064 Gwernymynydd SJ2162
gwl  lair  Gwal y Filiast SN1725 Gwal-yr-hwch SN5807
gwiber  viper  Carregwiber SO0859 Allt y wiber SN4628
gwig gwigau  grove , wood  Melin-y-wig SJ0348 Cefn-wig SN4761
gwinllan  grove (vineyard)  Marianywinllan SH6270 Winllan SJ2121
gwlad country  
gwlad  region  Coed-y-wlad SJ2209 Cors-y-wlad SH4447
gwlyb gwleb wet  Gwlybycoed SH4689 Gelli-wlyb SN8824
gwm see cwm  
gwndwn (see gwyndwn )      
gwrach  hag , witch  Rhyd-y-wrach SN1619 Blaen-gwrach SN8605
gwreiddyn , gwraiddgwreiddiau  root  Gwreiddyn SH9474 Gwreiddiau SJ0419
gwrt see cwrt  
gwrych (quickset) hedge  Gwrych Bedw SJ1048 Hen Wrych SH9278
gwryd fathom  Llangwryd-isaf SJ2337 Nantygwryd SH6856
gwter (see cwter )      
Gwy Wye (river)
Gwyddel Irishman Gwyddelwern
GwyddelGwyddyl , Gwyddelod  Irishman  Gwyddel SH1425 Gwyddelwern SJ0746
gwydden , gwydd  tree  Llyn y Grinwydden SJ0206 Glanwydden SH8180
gwyddfa  mound , tumulus  Yr Wyddfa SH6054 Graig Trewyddfa SS6697
gwylfa  look-out point  Gwylfa Hiraethog SH9459 Foel Wylfa SJ1933
gwyn gwengwynion  white  Gaerwen SH4871 Bron-gwyn SN2843
gwyn, (feminine gwen) white Gwynfynydd
gwyndwn , gwndwn grassland , lea  Gwndwn SN4737 Gwndwngwyn SM9027
gwynt wind  Tre-gwynt SJ0306 Moel y Gwynt SS8598
gwyrdd green  
gwyrdd gwerddgwyrddion  green  Dolaugwyrddon SN5546 Dolwerdd SN4924
Gybi see Cybi  
gyll see cyll  
Gynolwyn river in Merionethshire Abergynolwyn
Gynon see Cynon
gyrfa  racecourse  Llannerch-yrfa SN8355 Pant-yr-yrfa ST2593
gyrn see cyrn  
hafn  gorge , ravine  Maeshafn SJ2060 Yr Hafnau SH9738
hafod  summer dwelling  Nant-yr-hafod SN8791 Hafod-dywyll SH6815
hafod, hafoty summer dwelling, shieling Hafoty SH8365 Hafoty'r Bwlch
haidd barley  Maes-yr-haidd SN5630 Nant-yr-haidd SN9366
halog  dirty , muddy  Rhydhalog ST0279 Pwllhalog SJ0877
hardd  fine , fair  Pentre-hardd SN5907 Harlech SH5831
haul sun  Bolahaul SN4218 Bron Haul SH9669
hebog hawk  Moel Hebog SH5646 Mynydd Pwllyrhebog SS9691
helfa  hunting-ground  Dolhelfa SN9273 Helfa SH5857
heli brine  Y Felinheli SH5267 Pwllheli SH3735
helygen helyg  willow  Llanfihangel Helygen SO0464 Brynhelygen ST0578
helygen, (plural helyg) willow  
hen  old  Brynhenllan SN0039 Hendy-gwyn ar daf SN2016
hendre(f)  winter dwelling , old home , permanent abode  Capel Hendre SN5911 Hendre SJ1967
heol , hewl  street , road  Heol-las SS6998 Heol-y-cyw SS9484
heol, hewl road Heol-las
hesgen hesg  rush  Cwm-hesgen SH7829 Nant Hesgog SN9168
hesgyn bog  Penhesgyn SH5374 Ffridd Cwmhesgyn SH8742
hir  long  Ynys-hir ST0292 Pont-hir ST3292
hwch  sow , swine  Stryt-yr-hwch SJ3346 Gorsyrhwch SN6633
hwnt  yonder  Pentrehwnt SS9275 Tu-hwnt-i'r-afon SH8167
hwrddhyrddod  ram  Cornhwrdd SN5402 Llwyn-yr-hwrdd SN2232
hyddhyddod  stag  Moel-yr-hydd SH6745 Penhydd Fawr SS8093
iet  gate  Iet-y-bwlch SN1628 Bwlch-yr-iet SN3021
is  below , lower  Bangor Is-coed SJ3945 Is-afon SH9131
isaf lower, lowest Cwm isaf
isaf  lower, lowest  Cwm isaf 
isel  low  Nant Ffriddisel SJ1241 Ffynnon Isel SJ0421
iwrchiyrchod  roebuck  Nantiwrch SN7039 Pwlliwrch SH8301
ln  lane , road  Ln-las SH4240 Ln SO0267
las see glas Lon-las
lawnt , lawnd  open space in woodland , glade  Lawnt SJ0412 Lawnt SJ0465
llaeth milk  Llaethbwlch SJ1116 Wernllaeth SN5165
llaethdy milk-house , dairy  Blaenllaethdy SN0924 Pantllaethdy SN4942
llain lleiniau  narrow strip of land  Llainfachwen SH5649 Llain-lwyd SN2818
llain, plural lleiniau narrow strip of land
llam leap  Llam Carw SH4593 Llam-march SO2111
llan church, enclosure Llanelli
llan  church , monastery  Llandudno SH7881 Llanelli SN5000
llannerch  clearing , glade  Llannerch-y-medd SH4184 Rhosllannerchrugog SJ2946
llawr level area, floor of valley  Llawr-y-glyn SN9391 Llawr-y-cwm-bach SN7185
lle place , position  Lle'r Gaer ST0587 Lle'r-neuaddau SN7584
llech slab, slate, stone, rock
llech llechau  slab , stone , rock , rock  Benllech SH5182 Harlech SH5831
llech, llechen  slate   
llechwedd hillside  Cwmllechwedd SO1375 Llechwedd SH9512
lled&  breadth; rather , almost , partly  Lledfron SJ1120 Llednant SN9054
lleian  nun  Llanlleiana SH3894 Llan Lleian-wen SS6799
llethr  slope  Llethr SO0776 Esgair Llethr SN7254
llety small abode , quarters  Bron-llety-Ifan SH6312 Cefn-Pen-llety SJ0336
llidiard , llidiartllidiardau , llidiartau  gate  Llidiart-cae-hir SJ1430 Llidiardau SN6374
llin flax  Pant Llin Bach SH8163 Bryn-llin-fawr SH7729
lloc fold  Lloc SJ1476 Lloc SH5861
llofft  high place (loft)  Llofft-y-bardd SN8953 Llofftyddgleision SN9371
llolloi  calf  Nant Cwm-lloi SH9526 Nant-llo SN3452
lluest shieling , cottage , hut  Lluest SH9708 Lluest-wen SS8489
llwch, (plural llychau) lake  
llwchllychau  lake; dust  Amlwch SH4493 Talyllychau SN6332
llwm lom bare , exposed  Cwm-llwm SH9962 Grinllwm SH7762
llwybr path  Llwybr-hir SJ1275 Penllwybr SN4057
llwyd grey  
llwyd llwydion  grey , brown; holy  Pentre Llwyn-llwyd SN9654 Braich Llwyd SH6654
llwyfen llwyf  elm  Aberllefenni SH7709 Llwyfen SO1521
llwyn grove, bush Llwynypia
llwynllwyni , llwynau  grove , bush  Llwyngwril SH5909 Llwyndyrys SH3741
llwynog fox  Cwmllwynog SJ0706 Trwyn Llwynog SM8634
llydan  broad  Carreglydan SH3271 Cefn-llydan SO0696
llygad source of river or stream (eye)  Llygad-y-cleddau SM9733 Llyn Llygad Rheidol SN7987
llygoden llygod  mouse  Heol Llygoden SO1729 Tre-pys-llygod SH8868
llym llem sharp , acute  Carreg Blaen-Llym SH6643 Carreg Lem SN8017
llyn lake  Maes-llyn SN3644 Crymlyn ST2198
llynwyn pool , puddle; moat  Bryn Llynwyn-ddwr SS9099 Llynwyn Glas SS9894
llys court , hall  Henllys ST2693 Llys-y-frn SN0424
lwyd see llwyd  
m-  A word starting m may be a mutated form of a word starting b   
ml honey Nantmel
mr sea  
ma- , -fa  plain , place  Machynlleth SH7400 Gabalfa
mabmeibion  son  Nantymab SN5322 Moel y Mab SJ2405
maen, (plural meini) stone Penmaenmawr
maenmeini , main  stone  Rhyd-y-main SH8022 Pont-faen SN9934
maenol  stone-built residence of chieftain of district ; manor  Maenol SN9583 Faenol-Broper SJ0174
maenol,maenor residence of district chief
maerdre(f)  lord's demesne  Llanilltud Faerdref ST0886 Gwaralltyfaerdre SN4349
maerdy steward's house , dairy  Y Maerdy SS9798 Y Maerdy SJ3015
maes, (plural meysydd) field, plain  
maesmeysydd  open field , plain  Maes-glas ST3086 Maes-teg SS8591
magwyr  (dry) stone wall , hedge ; ruin  Magwyr ST4287 Clwydyfagwyr SO0206
maharenmeheryn  ram , wether  Gellifaharen SN4143 Rhosmeheryn SN8971
main  thin , narrow  Gell-fain SN8432 Bylchau Rhos-fain SN7517
Mair saint's name, Welsh equivalent of Mary Llanfair Caereinion
marchmeirch  horse , stallion  Rhos-meirch SH4677 Drenewydd Gelli-farch ST4793
marchnad market  
marchog knight , horseman  Felindre Farchog SN1039 Marchogdir SN8826
marian holm , gravel , gravelly ground , rock debris  Marian-glas SH5084 Marian Prysau SJ1274
marl marl , chalky clay  Parc-y-marl SN0424 Gwern-y-marl SJ2268
mawn peat  Rhos-y-mawn SH8566 Waun Mawn SN0834
mawnog  peat-bog  Mawnog SN7994 Pen Bryn-y-fawnog SH9527
mawr great, big Penmaenmawr
mawr  big , great  Llanbadarn Fawr SN6080 Waunfawr SH5359
medd mead  Nant-y-medd SN6150 Llanerchymedd SH4184
meillionen meillion  clover  Cwm Meillionen SH5648 Maes-meillion SH9230
meini see maen  
melin mill Melincwrt
melindre(f) mill village  
melindref  mill-town  Felindre SO1836 Felindre SN7027
melyn melen yellow  Trefelen SN0721 Melynllyn SH7065
menyn , ymenyn butter  Brynmenyn SS9084 Dolmenyn SN9649
merch  daughter  Afon Merch SH6352 Crugiau Merched SN7245
merddwrmerched  stagnant water  Merddwr SH8950 Banc y Merddwr SH8335
merllyn stagnant pool  Merllyn SJ2668 Merllyn SJ1356
merthyr burial place , church  Merthyr Tudful SO0506 Merthyr Cynog SN9837
meudwy hermit  Ynysymeudwy SN7305 Porth Meudwy SH1625
mh-  A word starting mh may be a mutated form of a word starting p   
mign , mignen mignedd  bog , quagmire  Migneint SH7842 Tal-y-mignedd SH5252
mign, (plural mignedd) bog, mire  
milgi greyhound  Ffynnon Maen Milgi SJ0634 Ffynnon y Milgi SJ1251
miliast  greyhound bitch  Gwal y Filiast SN1725 Carnedd y Filiast SH6162
min margin side  Minffordd SH5770 Minffrwd SJ0523
mochynmoch  pig  Mochdre SH8278 Crug-moch SN3333
moel  bare , bald  Nant-y-moel SS9392 Moelfre SH5186
morfa marsh , fen  Morfa Bychan SH5437 Morfa Nefyn SH2840
moryd  estuary , channel  Afon Foryd SH4457 Foryd SH4559
mur, (plural muriau) wall  
murmuriau  wall  Castell Tomen-y-mur SH7038 Mur Melyn SH1728
mwdwl stack , cock of hay  Mwdwl-eithin SH9154 Pen y Mwdwl SH9266
mwnws refuse heap  Rhiw Fwnws SO1653 Castell y Mwnws ST0280
mwyalch , mwyalchen  blackbird  Croes-y-mwyalch ST3092 Llechwedd-fwyalchen SH8627
mwyn ore , mine  Rhandir-mwyn SN7843 Rhyd-y-mwyn SJ2066
mynachdy monastic grange  Trwynmynachdy SM6922 Mynachdy SN7995
mynachlog  monastery  Mynachlog-ddu SN1430 Mynachlog SJ2367
mynachmynych , menych , mynaich  monk  Capel Coed-y-mynach SO3402 Ystradmynach ST1494
mynwent  churchyard , cemetery  Penyfynwent SH4388 Esgair-fynwent SN5334
mynydd mountain , moorland  Penmynydd SH5074 Gwernymynydd SJ2162
n-  A word starting n may be a mutated form of a word starting d   
nant nentydd , naint , nannau  brook  Nantyffyllon SS8592 Nant-glas SN9965
nant, (plural nentydd, nannau) stream, brook Nantgaredig
nantnentydd , naint , nannau  dingle , glen  Nant-y-moel SS9392 Llanfihangel-y-pennant SH6709
neuadd  hail  Llety'r-neuadd SN4728 Llwyneuadd SN8824
newydd new Cas-newydd (Newport)
newydd newydd , newyddion  new  Castell Newydd Emlyn SN3040 Y Drenewydd SO1191
ng-  A word starting ng may be a mutated form of a word starting g   
nh-  A word starting nh may be a mutated form of a word starting t   
noddfa/m  refuge , shelter , sanctuary  Braich y Noddfa SH1326 Caer Noddfa SN9696
nos night  
nyth nest , inaccessible position  Nyth-grug SO1760 Tap Nyth-yr-eryr SH9021
ochr  side , slope  Ochr Cefn SH8449 Ochr Fawr SN7455
odyn kiln  Rhydodyn SN6334 Twynrodyn SO0505
oer  cold , exposed  Waun-oer SH7814 Cwm Oergwm SO0623
offeiriad priest  Nantyroffeiriad SO0343 Nantyroffeiriad-fawr SO0343
ogof , gogof ogofau , gogofau  cave  Bryn-yr-ogof SJ1956 Ogof Ddu SH8921
olaf last  
onllwyn ash grove  Yr Onllwyn SN8310 Onllwyn SN8410
onn ash  
onnen onn , ynn  ash-tree  Trefonnen ST3483 Rhyd-yr-onnen SH6102
pabell pebyll  tent , grove  Babell SJ1573 Cilybebyll SN7404
Padarn  saint's name   
pair cauldron  Bryniau Pair SH8562 Nant-y-pair SN3422
palmant paved way  Penpalmant SJ0668 Pen-y-Palmant SJ0475
pandy fulling-mill  Pandy SJ1935 Tonypandy SS9992
pant hollow , valley  Pant-glas SH4747 Cwmsychbant SN4746
panwaun panweunydd  bog where cotton-grass grows  Panwaun Pen-y-coetgae SN9000 Panwaun Pwll-gwellt SO0401
parc park, field  
parcparciau , parcau  park , field , enclosure  Penparcau SN5880 Cwm-parc SS9596
pedwar num pedair four  Pedair Onnen SS9778 Pedair-ffordd SJ1124
pelan  knoll , hillock , tump;river bank , sea wall  Pen-y-belan SJ1204 Belan SJ2004
pen  head, top of a valley   
penpennau  head , top; end , edge  Pen-y-bont-fawr SJ0824 Penfro SM9801
penrhyn promontory  Penrhyndeudraeth SH6139 Penrhyn-side SH8181
pentre(f) homestead , village  Pentre-bach SN5547 Pentregwenlais SN6016
pentre(f)  village, homestead  Tonpentre
perfedd middle , midst  Treberfedd SJ3012 Banc Cefnperfedd SO0984
perllan  orchard  Berllan SN1239 Berllandawel SN1727
perth perthi  bush , brake , hedge  Arberth SN1014 Berth-ddu SO0185
ph-  A word starting ph may be a mutated form of a word starting p   
pi piod  magpie  Pentre-piod SH8930 Llwyn-y-piod SN5103
pia magpie  Llwynypia SS9993 Castell y Pia ST1190
pica  pointed , sharp  Bryniau Pica SN8066 Llan-pica SO2250
pig  point  Pig y Baw SN0140 Nant-y-big SH3025
pigyn point  Pigyn Esgob SH7651 Pigyn Shon-Nicholas SN6635
pistyll spout , waterfall  Pistyll SH3242 Tan-y-pistyll SJ0729
plas hall , mansion  Plas Einion SJ1354 Plas-criafol SJ1131
plwm lead  Nant Felin-blwm SJ1380 Gwaun Ynys-plwm ST0383
plwyf parish  Blaen-plwyf SN5775 Blaen Plwyf Ystrad SN5753
poeth  hot , burnt  Cwmfelin-boeth SN1919 Coed-poeth SJ2851
ponc ponciau  hillock , tump  Pen-y-bonc SH2181 Bonc SJ1637
poncyn , poncen nm,  small hillock  Ponciau SJ2946 Clawdd Poncen SJ0744
pont  bridge  Pen-y-bont ar Ogwr SN1745 Bontnewydd SH4859
porchell , parchellperchyll  young pig  Penporchell SH9967 Coed Wernporchell SH6371
porth gate , gateway  Porth-y-rhyd SN5215 Porth-yr-aur SH4762
porth  harbour , bay , landing-place , ferry  Porthaethwy SH5572 Porthmadog SH5638
pren tree  Prenteg SH5841 Coed-saithpren SN5223
prys(g) copse , brushwood  Prys-mawr SH8630 Penprysg SS9682
pum(p) num  five  Llanpumsaint SN4129 Pumryd SH8719
pwlIpyllau  pit , pool  Llanfair Pwllgwyngyll SH5371 Glasbwll SN7397
pwll pit, pool Pwllheli
rhaeadr  waterfall  Rhaeadr SN9768 Llanrhaeadr-yng-Nghinmeirch SJ0863
rhandir region , district , measure of land  Rhandir-mwyn SN7843 Rhandir SH8371
rhedyn(n)og  fern-brake  Glynrhedynog SS9997 Rhedynog Bellaf SH4138
rhedynen rhedyn  fern  Rhedyn-coch SH4166 Brynrhedyn SH9764
rhestr  row , series  Rhestr Cerrig SN8078 Blaen Rhestr SN8469
rhingyll herald , beadle  Castell-y-rhingyll SN5714 Ffynnon Ringyll ST1089
rhiw hill, slope Rhiwfawr
rhiw/m  hill , slope  Rhiwlas SH5765 Troed-y-rhiw SO0702
rhod  wheel , orbit  Rhod Isaf SM7023 Rhodmad SN5974
rhos rhosydd  moor , promontory  Rhosgadfan SH5057 Rhosnesi SJ3450
rhos, (plural rhosydd) moorland Penrhos; Rhosllannerchrugog
rhudd  red , crimson  Rhuddallt SH6718 Rhuddlan SJ0278
rhyd ford Pontrhydfendygaid
rhyd/m  ford  Rhydlydan SH8950 Pont-rhyd-y-fen SS7994
saerseiri  craftsman  Bryn Saer SJ2769 Glyn Saer SN8442
saeth saethau  arrow  Rhiwsaeth SJ0722 Bwlchysaethau SH6154
sain, san, sant,saint saint Llantrisant
SaisSaeson  Englishman  Pant-y-Sais SS7194 Cae'r Sais SH2677
sant , sansaint  saint; monk  Pumsaint SN6540 Llantrisant ST0483
sarff  serpent  Sarffle SJ1433 Ffynnon Sarff SH2931
sarn sarnau  causeway  Tal-y-sarn SH4853 Sarnau SN3150
sarn, (plural sarnau) causeway Bwlch-y-sarnau
serth  steep  Bryn Serth SO1410 Maen-serth SN9469
siambr  chamber  Siambr-wen SJ0723 Siambr-gerrig SJ1933
sigl , siglen  quagmire  Bwlch Siglen SH8313 Siglen SH7464
simnai , simdde  chimney  Porth Simdde SH1626 Cerrig Simdde SH7940
sir shire, county
stent extent (land)  Tir Stent SH7516 Cil Stent SH7960
sticil , sticill  stile  Pontsticill SO0511 Garn Pontsticill SO0511
stryd , stryt  way , street  Stryd SH2482 Stryt-cae-rhedyn SJ2660
swch  ploughshare , triangular piece of land  Swch-cae-rhiw SJ1335 Swch y Llan SH9348
swllt shilling  Crug y Swllt SN1712 Garn-swllt SN6209
swydd  seat , lordship , office  Swyddffynnon SN6966 Rhos-swydd SO1264
sych dry Sychnant
taf dark  
tafarn, (plural tafarnau) tavern Tafarn-y-garreg
tafarntafarnau  tavern  Pentre Tafarn-y-fedw SH8162 Tafarnygelyn SJ1861
tafol np  dock plants  Tafolgraig SN6597 Tafolwern SH8902
tafolog  place where dock grows  Blaen-Tafolog SH8909 Tafolog SH8909
tail dung , manure  Bryn Tail ST0989 Bryntail SN9187
tair see tri  
tal end Tal-y-bont
talar  headland (of field)  Troedrhiwdalar SN9553 Dalarwen SN7850
talch fragment , pounded grain  Cefnbryntalch SO1796 Bryntalch SO1795
talwrntalyrni , tylyrni  bare exposed hill-side , open space , threshing floor , cockpit  Talwrn SH4977 Talwrn SJ2947
tan, dan  under , beneath  Tan-y-fron SH9564 Tan-y-bwlch SH6540
tarren tarreni  rocky tump  Nant Tarren-fedw-ddu SN7893 Tarren Bwlch-gwyn SN8193
tarren, (plural tarenni) rocky height, precipice
tarwteirw  bull  Crugtarw SN3734 Mynydd Tarw SJ1132
tas  stack , rick  Pen Tas-eithin SN5743 Y Das SO1932
teg fair, beautiful Pant-teg
teg  fair  Maes-teg SS8591 Llan-teg SN1810
telyn  harp  Rhyd-y-delyn Fawr SH5275 Caedelyn SN5806
tew  thick , fat  Cors Tewgyll SN1331 Llwyntew SN9428
th-  A word starting th may be a mutated form of a word starting t   
tir land , territory  Tirabad SO8741 Brithdir SH7719
tlawd tlodion  pauper , poor  Tyddyn-tlodion SJ1753 Cae Tlodion SH5925
tom , tomen  pile , muck-heap , mound , hillock  Domgae SJ2719 Tomen y Meirw SJ1638
tomen mound  
ton grassland, lea Tonypandy
ton , tonnen/m tonnau  grassland (left unplowed) , lea  Ton-teg ST0986 Tonypandy SS9992
top top  Top-rhiw-fawr SJ1117 Top-y-fron SJ2769
tor break , gap  Tor Glas SO0319 Torbant SM8430
torglwyd  door-hurdle , gate  Maestorglwyd SO2137 Dorglwyd SN6500
traeth beach , strand , shore  Malltraeth SH4068 Trefdraeth SN0539
trallwng wet bottom land
trallwng , trallwm wet low-lying land  Y Trallwng SJ2207 Trallwng SN9629
traws cross, transverse; direction, district Trawsfynydd
tre(f)  homestead, hamlet, town  Tredegar
tref  settlement , hamlet , town  Tre-garth SH6067 Trefalun SJ3856
tri num tair three  Tri Chrugiau SN9343 Llantrisant ST0483
tri, (feminine tair) three Llantrisant
tri, (feminine tair)  three  Llantrisant
trindod  trinity  Llandrindod SO0561 Ffynnon-y-drindod SS9373
troed base , bottom , (foot)  Allt Troed-y-rhiw SN5235 Troed-rhiw-cymmer SN7648
tros  over  Trosnant SO0425 Tros-y-waen SH5666
trum  ridge   
trumtrumiau  ridge  Trum Gelli SH6501 Cefngeudrum SN7727
trwyn point , cape , (nose)  Trwyn Bendro SM6923 Trwynhwrddyn SM7327
tw+r  tower   
twlchtylchau  tump , knoll  Cefn-twlch SJ1000 Dl y Twlch SN8074
twlltyllau  hole , pit  Twll-y-clawdd SH5073 Ty'n-Twll SJ1055
twmpath tump , hillock  Waun Twmpath SN4602 Twmpath SO0743
twr tower  Tre-twr SO1821 Twr SH2282
twrchtyrchod  boar  Twrch Fechan SN7819 Blaen-Twrch SN6849
twyn hillock, knoll Twynllannan
twyntwyni  hillock , knoll  Twynrodyn SO0505 Pen-twyn ST5209
ty, (plural tai) house Ty-croes; Tai-bach
ty+, tai house, houses
tyddyn , ty'n , tyn small farm , holding  Tyn-y-groes SH7771 Ty'n-y-ffridd SJ1130
tyle hill , ascent  Maestyle SN5939 Mynydd Tyle-coch SS9396
tylluan  owl  Rhosdylluan SH8529 Cwmdylluan SN9588
tyno plain , meadow  Tynohir SN7098 Gwern Tyno SH8477
tytai  house  Ty-croes SH3472 Pentre Ty-gwyn SN8135
tywarchen tyweirch, tywyrch  sod , turf  Llyn-y-dywarchen SH5653 Penrhiwtywarch SN7144
tywyll  dark , gloomy  Tywyllnodwydd SH7102 Cildywyll SN2212
tywyn sandy-shore , sand-dune  Tywyn SH7878 Llanfihangel-yn-nhywyn SH3176
uchaf upper, higher, highest Cwmtwrch Uchaf
uchel  high  Bonuchel SJ0857 Gelli-benuchel SN8005
uwchlaw  above  Uwchlaw'r-coed SH6025 Uwchlaw'r-rhos SH4754
waun see gwaun Waunarlwydd
Welsh   Meaning Example
wen see gwyn/gwen Afon-wen
wern see gwern Wernfawr
wrth near, by  
wtra  lane  Tynwtra SH8505 Tynyrwtra SJ0517
y , yr, 'r (definite article)  the  Y Ferwig SN1849 Bryn-y-maen SH8376
y, yr, 'r (definite article) the Tanygrisiau; Tonyrefail;
ych ox  
ychenych  ox  Porthyrychen SH4693 Rhydyrychen SH8648
ymenyn (see menyn)      
ymryson contention , disputed ground  Rhos Ymryson SN4650 Esgair Ymryson SN8876
yn , 'n  in  Llansanffraid-yn-Elfael SO0954 Ty'n-y-cefn SJ0443
ynys island  
ynys ynysoedd  island; holm , river-meadow  Coed-yr-ynys SO1520 Ynys-las SN6092
yr, 'r  the   
ysbyty hospital , hospice  Ysbyty Ystwyth SN7371 Ysbyty Ifan SH8448
ysgafell  ledge , brow  Ysgafell Wen SH6649 Tanysgafell SH6166
ysgallog  full of thistles; place where thistles abound  Pantysgallog SN9028 Dolysgallog SH8510
ysgawen , ysgaw  elder-tree  Comin Cwmysgawen SO0371 Tre-Ysgawen SH4581
ysgeifiog  place of elder-trees  Ysgeifiog SJ1571 Llanfihangel Ysgeifiog SH4773
ysgol ysgolion  ladder , formation on mountain-side  Ysgolion Duon SH6663 Craig-yr-ysgol SN9502
ysgubor ysguboriau  barn  Tyddyn-ysgubor SJ0040 Ysgubor Bach SH1628
ysguthan  wood-pigeon  Bryn Ysguthan SH9311 Nant Ysguthan SH9411
ysgwydd  shoulder (of mountain)  Ysgwydd Hwch SO0537 Ysgwydd-gwyn-isaf SO1200
ystafell  chamber , hiding-place  Ystafelloedd SM7923 Cwm Nant Ystafell SN7108
ystlys  side , flank  Ystlys-y-coed-uchaf SN5707 Ystlys-y-coed-isaf SN5606
ystrad valley , holm , river-meadow  Ystrad Rhondda SS9895 Ystradgynlais SN7810
ystum/m  bend  Llanystumdwy SH4738 Ystumtuen SN7378
ywen yw  yew-tree  Careg-ywen SO0052 Llwynywen SN5363