Amlwch Data

Information about the history and and genealogy of Amlwch,Anglesey

The information below should help you translate memorial stone inscriptions

 Welsh word or phrase

 English equivalent

 Er cof  am

 In memory of

 Er cof  an(n)wyl am

 In loving memory of

 Er parchus cof  am

 In respectful memory of

 Er serchus cof  am

 In loving (affectionate) memory of

 Yma gorphwys (gorffwys) rhan farwol

 Here lie the mortal remains of

 (g)wraig

 wife (of)

 priod (briod)

 spouse (male or female)

 an(n)wyl wraig

 beloved wife (of)

 an(n)wyl briod

 beloved wife/husband (of)

 a fu farw (bu farw)

 who died

 yn 34 mlwydd oed

 aged 34

 yn 15 mis oed

 aged 15 months

 hefyd

 also

 yr uchod

 the above

 y rhag grybwylledig

 the aforementioned

 y rhagenwyd

 the aforementioned

 ei ferch / ei merch / eu merch

 his/her/their daughter

 ei fab / ei mab / eu mab

 his/her/their son

 (yr hwn) a hunodd

 who fell asleep (i.e. "died")

 hunodd yn yr Iesu

 asleep in Jesus (i.e. "died")

 aeth attynt

 joined them (the ancestors; i.e. "died")

 o'r lle hwn

 of this place

 o'r plwyf hwn

 of this parish

 yn y plwyf hwn

 in this parish

 dau o blant

 two children

 yn eu mabandod

 in infancy

 hedd perffaith hedd

 peace perfect peace

 corffwys (yn gorffwys) mewn hedd

 rest in peace

 yn hyn a allodd hon hi a'i gwnaeth

 she did all that was expected of her

 coffadwriaeth y cyfiawn sydd fendigaid

 blessed is the memory of the righteous

 Awst

 August

 Chwefror (Chwe.)

 February

 Ebrill (Ebr.)

 April

 Gorffenaf/Gorphenaf (Gor.)

 July

 Hydref/Hedref (Hyd./Hed.)

 October

 Ionawr (Ion.)

 January

 Mai

 May

 Mawrth (Maw.)

 March

 Medi

 September

 Mehefin (Meh.)

 June

 Rhagfyr (Rhag.)

 December

 Tachwedd (Tach.)

 November